Canon
感动常在佳能
购物车 0
前往购物车   
关于商城五证合一后税号变更工作的通知

 

各位广大顾客、消费者:

 

本商城拟定于20181月进行“五证合一”后的税号变更工作, 

计划于201811-115日期间,

普通发票及专用发票都不能开具, 直至税号变更结束,  

已开具的增值税专用发票有可能在税号变更后失效作废。

为不影响购物公司的进项税额抵扣,

已取得本商城专票的客户,1231日前将增值税专用发票进行认证抵扣 

特此通知。

 

 

                                                         佳能0101商城

                                                                                                                                       2017.12.29